Mittelspitz som rase.

I Europa var spitz-type hunder assosiert med jaktfolk i den første steinalderen. Vi går da tilbake ca. 6000 år i tid. Men om vi ser på opprinnelsen til den tyske spisshunden spesifikt, så går vi til «Turfspitz», eller steinalderens torvhund. Fra Nord-Tyskland og opp mot Danmark var det store sumpaktige områder. Menneskene som bodde her måtte bygge husene sine på stylter over myrene, og ble også begravet i disse områdene. Funn fra disse bosetningene har vist hundetyper som man antar er forfedre til de tyske spisshundene. Hunder som fungerte i huset og som gjetere, var de som hadde størst nytteverdi for de ikke-nomadiske bosetningene. Man tror de avlet spesifikt bort jakt-egenskapene. Men alle som eier en mittelspitz kan vel si at de lykkes ikke helt med å avle bort denne egenskapen.Klippet fra NMHK/ Mittelspitz RAS.

Historikk:

Rasen er en av flere varianter av tysk spitz, som stammer fra steinalderen, og er blant de eldste rasene i Europa. De andre variantene er:

  • Keeshond (Wolfspitz)
  • Grosspitz
  • Mittelspitz
  • Kleinspitz
  • Pomeranian (Zwergspitz)

Mittelspitzen ble opprinnelig brukt som varslere. I dag brukes rasen mest som selskapshund. Første registrerte mittelspitz i Norge var i 1999. Det er i dag ca 840 registrerte mittler i Norge.

Egenskaper/mentalitet:

Rasen er alltid oppmerksom, livlige og usedvanlig hengiven ovenfor sin familie. Den er svært lærevillig og vil gjerne være med på alt som skjer. Livlig, rask og robust, og egner seg absolutt til agility, lydighet, rally-lydighet og flyball. Spesielt kan det fremheves at rasen tåler all slags vær, er robuste og har en høy levealder.

En fornøyd mittelspitz får lov til å bruke både hodet og kropp hver dag.

Størrelse/Utseende:

Rasen virker tiltrekkende med sin vakre pels, som på grunn av den rikelig underullen står ut fra kroppen. Spesielt påfallende er den kraftige mankelignende kraven rundt halsen og den buskete halen som bæres kjekt over ryggen. Det reveaktige hodet med de kvikke øynene og de spisse, små tettstilte ørene gir rasen deres karakteristiske kjekke uttrykk.

Mankehøyden er 34 cm +/- 4 cm. Det er typisk spitz med stående ører og krøll på halen.

Pels/pelsstell:

Pelsen bør børstes og kammes ukentlig. Rasen kommer i mange fargevarianter, «flerfarget», samt ensfarget.

Helse:

Rasen anses for å være en fysisk og psykisk sunn og frisk rase. Gjennomsnittlig levealder er mellom 10-14 år.

Det har vært tilfeller av HD, Patellaluksasjon og øyesykdommer. De fleste oppdrettere både øyelyser og sjekker patella status på avlsdyr.Klippet fra NKK/ Mittelspitz rasevelger.

November 2019 kom det en ny revidert rasestandar for tysk spitz godkjent av FCI. Denne er desverre ikek oversatt til norsk av NKK enda. Men i den nye fikk pomeranian sin egen standar og klein-mittel-grosse en egen og fortsatt sier tyskland at det ikke er lov å blande disse rasene. Men i de fleste land bortsett fra Norge og takket være raseutvalget for kleinspitz og mittelspitz ble det stoppet for lovelig parring mellom pommen og kleinen. Men desverre ikke for klein og mittel.